Beneficjent WINTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien kontenerowych ze zintegrowaną roletą w celu

wzrostu konkurencyjności i dywersyfikacji oferty spółki WINTACT”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2
Cele i planowane efekty projektu: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki WINTACT dzięki wdrożeniu własnej nowej,
innowacyjnej technologii produkcji okien kontenerowych ze zintegrowaną roletą, opracowanej w wyniku prac B+R.

Wartość projektu : 8 250 096,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 827 286,60 PLN
Projekt realizowany w okresie 04.02.2021 – 10.06.2022

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Andrzej Sykała, nr tel. 881 960 061,

email: a.sykala@wintact.pl

fundusze UE