Wintact producent okien najwyższej jakości


Zertifikate pressglass

A Dokumenty uprawniające do oznaczenia szyb znakiem CE

1 Szyby zespolone Deklaracja Zgodności. PL» EN» CZ»
2 Szyby zespolone Certyfikat Zgodności – Szyby ognioodporne EN»
3 Szyby zespolone Paszport Produktu – dla zakładu w Nowej Wsi. PL» EN» DE»
4 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Nowej Wsi. EN, DE»
PL, EN»
5 Szyby zespolone Paszport Produktu – dla zakładu w Tychach. PL» EN» DE»
6 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach. EN, DE»
7 Szyby zespolone Paszport Produktu – dla zakładu w Tczewie. PL» EN» DE»
8 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie. EN, DE»
9 Szyby zespolone Paszport Produktu – dla zakładu w Radomsku. PL» EN» DE»
10 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku. EN, DE»
EN, DE»
10a Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
dla zakładu w Tychach. Szyby zespolone ze szczeliwem konstrukcyjnym.
PL»
11 Szyby hartowane Paszport produktu – Zakład w Tychach – Hartowane szkło bezpieczne PL»EN» DE»
12 Szyby hartowane Paszport produktu – Zakład w Tczewie – Hartowane szkło bezpieczne EN» DE» PL»
13 Szyby hartowane Paszport produktu – Zakład w Radomsku – Hartowane szkło bezpieczne DE»
14 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tychach. PL» EN»
15 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tczewie PL» EN»
16 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06. Szkło hartowane i hartowane emaliowane o grubości 3-19 mm. PL» EN»
17 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0006/06 Szkło hartowane walcowane wzorzyste (ornamentowe) o grubości 4 mm. PL» EN»
18 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. PL» EN» CZ»
19 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. EN, DE»
20 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. EN, DE»
21 Szyby hartowane Paszport produktu - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. PL» EN» DE»
22 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. EN, DE» PL, EN»
23 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie wzmocnione bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. PL» EN»
24 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm. PL» EN»
25 Szyby laminowane Paszport produktu – Bezpieczne szkło warstwowe PL» EN» DE»
26 Szyby laminowane Deklaracja Zgodności - Bezpieczne szkło warstwowe PL» EN»
27 Szyby laminowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Szyby bezpieczne laminowane EN, DE» PL, EN»

B Dokumenty uprawniające do sprzedaży szyb w poszczególnych krajach europejskich

1 Szwecja Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Nowej Wsi. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. EN»
2 Szwecja Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Tychach. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. EN»
3 Szwecja Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Tczewie. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. EN»
4 Szwecja Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu PRESS GLASS SA w Radomsku. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. EN»
5 Finlandia Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Radomsku EN»
6 Finlandia Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Tczewie. EN»
7 Dania Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Tczewie. EN»
8 Dania Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Tychach. EN»
9 Dania Certyfikat DS – wydany dla zakładu w Radomsku. EN»
10 Niemcy Zezwolenie oznaczania Wyrobu znakiem U (Ü Zeichen)- nr 698 6040271-1-1 Rozszerzenie listy certyfikowanych zespoleń. DE» DE»
11 Czechy Certyfikat wyrobu – CSI C-05-1341-Z CZ AO 212 CZ»
12 Słowacja Oświadczenie Techniczne - 3105C/03/0112/O/O04 SK»
13 Słowacja Certyfikat zatwierdzenia wyrobu – nr 3105C/03/0501/1/C/C04 SK»
14 Anglia Certyfikat nr 010 – BM Trada Zgodność produktów z normą BS EN 1279-2;1279-3 EN»
15 Holandia Certyfikat – K49251/03 Szyby zespolone NLD»
16 Francja Certyfikat – CEKAL 723 – Szyby zespolone FR»
17 Belgia Certyfikat – Szyby zespolone – wydany dla zakładu w Radomsku EN»

C Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego

1 9001 Certyfikaty ISO i IQNet PL, EN»
PL, EN»
2 14001 Certyfikaty ISO i IQNet PL, EN»
PL, EN»

D Dokumenty określające współczynnik przenikania ciepła

1 Nr BW/1003/05 Obliczenie przewodności cieplnej ramki TERMO PL»
2 Obliczenie współczynnika Psi dla ramki Termo oraz ze Stali Nierdzewnej w systemie okien drewnianych Euroline-1 PL»
3 Opinia ISiC Kraków. Wpływ usytuowania powłoki niskoemisyjnej w szybie zespolonej na wspólczynnik przenikania ciepła Ug PL»

E Karty wyników badań izolacyjności akustycznej

1 Rw=31 (-2,-6) 4T/12/4/12/4T Argon EN» DE»
2 Rw=31 (-2,-5) 4/16/4T Argon EN» DE»
3 Rw=34 (-1,-5) 6/16/4T Argon PL» EN» DE»
4 Rw=35 (-3,-7) 6/16/6,4T (VSG 33.1T) Argon EN» DE»
5 Rw=35 (-2,-7) 6T/12/3/12/4T Argon EN» DE»
6 Rw=35 (-1,-3) 12 Float EN» DE»
7 Rw=36 (-2,-6) 6,4T (VSG 33.1T)/12/6/12/4T Argon EN» DE»
8 Rw=36 (-2,-6) 6T/12/5/12/4T Argon EN» DE»
9 Rw=36 (-2,-6) 8/16/4T Argon PL» EN» DE»
10 Rw=36 (-1,-5) 8/18/4T Argon EN» DE»
11 Rw=36 (-1,-5) 8/20/5T Argon EN» DE»
12 Rw=37 (-2,-6) 8/20/4T Argon EN» DE»
13 Rw=37 (-1,-5) 8,8 (VSG 44.2)/16/4T Argon EN» DE»
14 Rw=37 (-2,-5) 8/16/8,8T (VSG 44.2T) Argon EN» DE»
15 Rw=37 (-1,-3) 15 Float EN» DE»
16 Rw=37 (-1,-3) 12,8 (VSG 66.2) EN» DE»
17 Rw=38 (-3,-7) 8,4 (VSG 44.1)/16/6T Argon PL» EN» DE»
18 Rw=38 (-1,-5) 8T/12/4/12/6T Argon EN» DE»
19 Rw=39 (-1,-5) 8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/4T Argon EN» DE»
20 Rw=39 (-1,-3) 16,8 (VSG 88.2) EN» DE»
21 Rw=39 (-4,-8) 8,8 (VSG 44.2)/16/6T Argon PL» EN» DE»
22 Rw=39 (-2,-5) 8,8 (VSG 44.2)/20/6T Argon EN» DE»
23 Rw=40 (-2,-6) 6,4 (VSG 33.1) Acoustic/16/6T Argon EN» DE»
24 Rw=40 (-2,-6) 9,5 (VSG 44.4)/16/6T Argon EN» DE»
25 Rw=40 (-2,-6) 8,8 (VSG 44.2)/16/6,4T (VSG 33.1T) Argon EN» DE»
26 Rw=40 (-1,-5) 6,4 (VSG 33.1) Acoustic/12/6,4T (VSG33.1T) Acoustic Argon EN» DE»
27 Rw=40 (-1,-4) 6/16/10,8T (VSG 55.2T) Argon EN»
28 Rw=40 (-1,-4) 8/20/8,8T (VSG 44.2T) Argon EN»
29 Rw=41 (-1,-4) 10/16/12,8T (VSG 66.2T) Argon EN»
30 Rw=41 (-1,-5) 6/20/10,8T (VSG 55.2T) Argon EN»
31 Rw=41 (-2,-6) 8,4 (VSG 44.1) Acoustic/16/6T Argon EN» DE»
32 Rw=41 (-1,-4) 8/16/10,8T (VSG 55.2T) Argon EN» DE»
33 Rw=42 (-3,-7) 8,8 (VSG 44.2) Acoustic/16/6T Argon PL» EN» DE»
34 Rw=42 (-2,-6) 8,8 (VSG 44.2) Acoustic/20/6T Argon EN» DE»
35 Rw=42 (-3,-7) 6/16/10,8T (VSG 55.2 T) Acoustic Argon EN» DE»
36 Rw=42 (-2,-6) 8/16/8,8T (VSG 44.2 T) Acoustic Argon EN» DE»
37 Rw=42 (-1,-4) 10/24/8,8T (VSG 44.2T) Argon EN» DE»
37a Rw=42 (-1,-6) 6T/12/4/12/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon EN» DE»
38 Rw=43 (-2,-6) 6/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon EN»
39 Rw=43 (-2,-7) 9,5T (VSG 44.4T)/16/12,8T (VSG 66.2T) Argon EN»
40 Rw=43 (-2,-7) 8T/12/6/12/ 8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon EN» DE»
41 Rw=44 (-3,-7) 8/16/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon EN» DE»
42 Rw=44 (-2,-6) 8/20/ 8,4T (VSG 44.1T) Acoustic Argon EN»
43 Rw=45 (-2,-7) 9,5T (VSG 44.4T)/14/4/14/9,5T (VSG 44.4T) Acoustic Argon EN»
44 Rw=45 (-2,-6) 10/16/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon EN» DE»
45 Rw=45 (-1,-4) 10/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon EN»
46 Rw=46 (-3,-7) 9,5 (VSG 44.4)/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon EN» DE»
46a Rw=46 (-1,-5) 10/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon EN»
47 Rw=46 (-1,-4) 10/20/10,8T (VSG 55.2T) Acoustic Argon EN»
48 Rw=50 (-1,-4) 16,8 (VSG 88.2) Acoustic/16/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon EN»
49 Rw=51 (-2,-7) 12,8 (VSG 66.2) Acoustic/20/8,8T (VSG 44.2T) Acoustic Argon PL» EN» DE»
50 Rw=51 (-1,-4) 15,5 (VSG 68.4) Acoustic/15/16,8T (VSG 88.2T) Acoustic Argon EN»
51 Rw=51 (-1,-3) 16,8 (VSG 88.2) Acoustic/20/12,8T (VSG 66.2T) Acoustic Argon EN» DE»

F Świadectwa Badań, Certyfikaty Szkło bezpieczne budowlane wg BS 6206

1 Klasa A ESG Float Oddział w Tczewie – Świadectwo badań BW/1270/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 PL» EN»
2 Klasa A ESG Float Oddział w Tychach – Świadectwo badań BW/1271/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 PL» EN»

G Aprobaty Techniczne Masy uszczelniające i konstrukcyjne

1 Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 01/0005 Spoiwo konstrukcyjne DC 993 EN»
2 Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 03/0003 Spoiwo konstrukcyjne DC 3362 EN»
3 Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/106-4/1 DE»
4 Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/105-4/1 DE»

H Inne opinie, Certyfikaty i Świadectwa Badań

1 Opinia ISiC Kraków. Kondensacja pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej. PL»»
2 Opinia ISiC Kraków. Występowanie prążków Brewstera i pierścieni Newtona w szybach zespolonych. PL»
3 Protokół Badań – IKATES Nr A-118-1/2003. Szklo warstwowe 33.1,33.2, 33.4, 44.2, 44.4. Przepuszczalność promieniowania słonecznego UV. CZ»
4 Certyfikat Autoryzowanego Odbiorcy firmy Guardian. EN»
5 Oświadczenie firmy Glaverbel Polska Sp. z o.o. Uprawnienie do przetwarzania i znakowania szkła Pyrobel i Pyrobelite przez zakłady Grupy PRESS GLASS SA. PL»
6 Certyfikat Jakości w zakresie produkcji szyb do szkleń strukturalnych na bazie silikonów Dow Corning. EN»
7 Certyfikat autoryzowanego przetwórcy szkieł firmy Guardian typu SunGuard HS EN»
8 Certyfikat autoryzowanego przetwórcy silikonów firmy SIKA EN»